اخبار کوتاه

بازدید دبیر کاهش جمعیت کیفری دادگستری هرمزگان از کانون اصلاح و تربیت

دبیر کاهش جمعیت کیفری دادگستری استان از قسمتهای مختلف کانون بازدید و سپس در جمع صمیمی مددجویان حضور یافت.

مجتبی قهرمانی در ابتدا در خصوص انواع جرایم ، مجازتها و نحوه استفاده از مواد قانونی مطالبی عنوان کرد و پس از آن تک تک پرونده های قضایی مددجویان را بررسی و با قاضی مربوطه هر کدام از مددجویان بصورت تلفنی صحبت کرد که موجبات آزادی یک نفر و مرخصی روزانه و اشتغال بکار سه نفر از مددجویان و همچنین تسریع در روند رسیدگی سایر مددجویان شد.

سنجری رئیس کانون هم گفت : حضور قضات در کانون اصلاح و تربیت با توجه به سن مددجویان موجب کاهش اطاله دادرسی و به تبع آن کاهش آسیب رفتارهای پرخطر می شود.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*