اخبار کوتاه

بازدید مدیر کل بازرسی و قضایی زندان های کشور از کانون اصلاح و تربیت بندرعباس

مدیر کل بازرسی و قضایی سازمان زندان های کشور در معیت مدیر کل زندانهای هرمزگان از قسمت های مختلف کانون اصلاح و تربیت بندرعباس کردند.

نوروزی مدیرکل بازرسی زندان های کشور در جمع مددجویان حضور یافت و به بررسی مشکلات آنان پرداخت.
صمیمی مددجویان حضور یافتند.
وی با بیان اینکه نوجوانی و جوانی دوره حساسی از زندگی است گفت: باید  قدر این لحظات را دانست و پس از آزادی بدنبال تحصیل و
شغل مناسبی بود تا در جامعه موفق و سربلند باشند.

پورمند مدیر کل قضایی نیز طی سخنانی در خصوص مسائل قضایی با مددجویان گفتگو کرد و افزود: مشکلات قضایی مددجویان کانون اصلاح و تربیت به طور ویژه رسیدگی می شود و مسئولان قضایی استان هم همراهی خوبی با این مرکز دارند.