اخبار کوتاه

سرپرست زندان بندرعباس: پیگیری امور قضایی مددجویان مهمترین اولویت کاری مددکاران است

سرپرست زندان بندرعباس در اولین نشست خود با مددکاران در سال ۹۷ با تقدیر از تلاش های آنها در سال گذشته ، برتلاش مستمر و موثر در پیگیری امور پرونده ای مددجویان تاکید کرد .
محمد فیروززاده با بیان اینکه امور قضایی مددجویان در اولویت کاری مددکاران است گفت : مددکاران اصلی ترین یاری گر و راهنمای مددجویان در پیگیری امور  قضایی هستند .

وی افزود: کار سخت مددکاری با اجر معنوی بزرگی همراه خواهد بود و یاری انسان های آسیب دیده توفیق بزرگی است که نصیب مددکاران شده است .

سرپرست زندان بندرعباس نقش مددکاران در کاهش جمعیت کیفری زندان را بسیار مهم دانست و بیان داشت: اقدام به موقع در پیگیری تاسیسات قضایی پیش بینی شده برای مددجویان می تواند فرایند کاهش جمعیت کیفری را کوتاه و تسریع نماید .

فیروززاده ارائه خدمات حمایتی به مددجویان و معرفی آنها به مراکز حمایتی را از دیگر برنامه های مهم حوزه مددکاری برشمرد .
در ادامه این نشست مسائل حوزه مددکاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در راستای تقویت فعالیت های این حوزه تصمیمات لارزم اتخاذ شد.