اخبار کوتاه

دفتر آموزش و پژوهش

آموزش و پژوهش از ارکان عمده رشد و توسعه­ همه ­جانبه و پایدار محسوب می­گردد و به عنوان، شاخص های مهم برای ارزیابی توسعه و پیشرفت جوامع مورد توجه می باشند.
آموزش و پژوهش در سطح سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که بطور قطع یکی از اصلی ترین گلوگاه های مواجه با مسائل و آسیب­های اجتماعی و پیامدهای آنهاست از اهمیتی وافر برخوردار است. بررسی مستمر برنامه­­ها و روش­های تربیتی اعمال­شده در اصلاح و تربیت مدجویان و به کارگیری اصول و روش­های جدید با بهره گیری از کارکنانی آگاه و توانمند ، یکی از مبانی اصولی ارتقاء خدمات می باشد.
چنانچه آیین نامه اجرایی ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۶۴) در بندهایی از ماده ۱۸ و ۱۹ اعلام میدارد:
ماده ١٨: وظایف سازمان به شرح زیر می باشد:
دـ انجام تحقیقات و پژوهشهای نوین کیفرشناسانه به منظور بهبود شیوه‌ها و خدمات زندانبانی؛
ص ـ آموزش کارکنان همسو با موازین کیفرشناسی نوین و سیاستهای توسعه قضایی قوه قضاییه.
ماده ١٩: سازمان می‌تواند با ایجاد تشکیلات مناسب نسبت به انجام تحقیقات و مطالعات علمی کیفرشناسانه لازم راساً اقدام نماید.
تبصره۱: کلیه پژوهشهای سازمان باید همساز با مبانی نوین کیفرشناسی بوده، نتیجه آن برای سازمان و بهینه سازی اداره امور کاربرد عملی داشته باشد.
تبصره٢: منظور از کیفرشناسی نوین؛ مطالعه، تحقیق، ارزیابی و بررسی روشهای علمی اجرایی است که به فایده مندی فردی و اجتماعی شیوه های اجرای کیفرها، می پردازد.
بر اساس این نیاز و تکالیف محوله، برنامه ریزی برای تحقق خط مشی و اهداف آموزشی و پژوهشی سازمان وظایف اصلی دفتر آموزش و پژوهش سازمان می باشد.
کلیه اطلاعات دفتر آموزش و پژوهش در آدرس www.re-prisons.ir قابل مشاهده است.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*