اخبار کوتاه

دفتر برنامه ریزی ، اشتغال و حرفه آموزی

دفتر برنامه ریزی اشتغال و حرفه آموزی
یکی از اهداف سازمان  زندانها در سیاستهای اصلاحی وتربیتی  ، بازسازی شخصیتی و اجتماع پذیری زندانیان و بزهکاران است که موجب اعتماد به نفس و احیای زندگی شرافتمندانه پس از آزادی زندانیان در جامعه خواهد شد . هدف برنامه های  اشتغال وحرفه آموزی زندانیان بالاخص محکومان به حبسهای درازمدت در دو زمینه اصلاحی وتربیتی  و نیز کمک به تامین معاش خانواده زندانی با  ارتقای مهارتهای شغلی  لازم درحین تحمل حبس و پس از آزادی خواهد بود.

شرح وظایف کاری دفتر برنامه ریزی اشتغال و حرفه آموزی

دفتربرنامه ریزی اشتغال وحرفه آموزی موظف است :

۱- تعیین سیاستها و استراتژی مناسب به منظور ارائه آموزشهای حرفه ای مناسب و حفظ اشتغال پایدار مددجویان پس از آزادی  با هدف استانداردسازی،تغییرات احتمالی  تاکتیکی در برنامه ها و سیاستها  و بهبود روشهای اجرایی .
۲- تدوین اهداف بلند مدت – میان مدت – وکوتاه مدت درخصوص برنامه های اشتغال وآموزشهای فنی وحرفه ای زندانها ومراکز اشتغال وحرفه آموزی واردوگاههای کاردرمانی  سراسرکشور.
۳- بررسی ومطالعه در زمینه های اشتغال از طریق پیشنهاد به منظور جذب سرمایه های لازم برای ایجاد یا توسعه مراکز تولیدی – کشاورزی و خدماتی در داخل و خارج از زندان .
۴- نظارت و ارزیابی بر کار و نحوه عمل موسسات خصوصی یا بنیاد تعاون  در زمینه اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در جهت رعایت ضوابط و مقررات کار در زندانها و نظارت بر فعالیت واحدهای خدماتی – صنعتی – کشاورزی و ارائه گزارشات دوره ای و نوبه ای
۵-  مطالعه و بررسی وضع موجود مراکز تولیدی زندان نسبت به  بازار به منظور بررسی عملکرد استانها در برنامه ریزی واحد های تولیدی  جهت ارتقای کیفیت محصولات و جلب رضایت مشتری
۶- کنترل و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه  استانی وتحلیل آمارها و برنامه ها به منظور هدایت وتصحیح احتمالی برنامه ها  .( کنترل بازخورد و بررسی نتایج مورد انتظار)
۷- تعیین شاخصها و استانداردهای محیطهای کاری ، آموزشی ، مراکز اشتغال وحرفه آموزی ، با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی .
۸- بررسی مشاغل و نظارت بر دستمزد و حقوق زندانیان درحال کار و تهیه دستورالعمل تعیین دستمزدها براساس شرایط  موجود ، نوع کار ، کیفیت ، و… به منظور ابلاغ و اجرا در استانها
۹- برقراری ارتباط با مراکز صنعتی کشاورزی و کارآفرینی و وزاتخانه ها و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی به منظور فراهم کردن فرصتهای اشتغال و حرفه آموزی مددجویان و جذب کمکها و منابع مالی و یا سایر منابع در جهت کمک به اشتغال زندانیان درحین تحمل کیفر وپس آزادی  .
۱۰- بررسی و تجزیه و تحلیل طرحهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای انجام شده درزمینه اشتغال وبازدهی وبهره وری آنان
۱۱- برنامه ریزی و تنظیم برنامه های مربوط به رشته های مختلف آموزش فنی و حرفه ای و ارزیابی و ارزشیابی اجرای برنامه ها وپیشرفت امورآموزشی .
۱۲-  بررسی وتهیه وتنظیم طرحهای لازم جهت استاندارد سازی مهارتها و به روز بودن دوره ها به منظور ایجاد اشتغال پایدار و افزایش توانایی ها ومهارت مددجویان بویژه جوانان .
۱۳- تنظیم بودجه عملیاتی دفتر و برآورد نیازهای مالی و بودجه ای برنامه های میان مدت – کوتاه مدت و بلند مدت و بررسی و تعیین استراتژی و چشم انداز آینده و توزیع اعتبارات سالانه استانها
۱۴-  ایجادهماهنگی های لازم بین واحدهای استانی درخصوص اجرای طرحهای ملی و برنامه ها همچنین از نحوه پیشرفت کار پروژه ها، گزارشات لازم را تهیه وجهت اقدامات بعدی به مقام مافوق ارائه نماید.

 

 

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*