اخبار کوتاه

کمک مومنانه به پرسنل وظیفه زندان بندرعباس

مدیر زندان بندرعباس از اعطای ۴۵ بسته حمایتی در قالب کمک های مومنانه به پرسنل وظیفه این زندان خبر داد.

محمد فیروززاده این بسته های حمایتی را شامل گوشت، برنج، روغن، حبوبلات و قند وشکر به ارزش ۳ میلیون ریال عنوان کرد .

مدیر زندان بندرعباس افزود : به حساب خانواده ۱۰ نفر از پرسنل وظیفه ای هم که دارای مشکلات معیشتی بودند مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال واریز شد.