اخبار کوتاه

آرشیو تصویری

بازدید فرمانده یگان حفاظت سازمان زندان ها از  زندان بندرعباس به روایت تصویر

بازدید از برجک های نگهبانی زندان بندرعباس بازدید از کارگاه صنایع دستی بازدید از نمایشگاه صنایع دستی زندان بندرعباس بازدید از کانون اصلاح و تربیت بندرعباس 

ادامه مطلب »

بازدید رییس سازمان زندان ها از زندان مرکزی بندرعباس

ادامه مطلب »

سفر رییس سازمان زندان ها به استان هرمزگان و بازدید از زندان مرکزی بندرعباس

بازدید رییس سازمان زندان ها از زندان مرکزی بندرعباس

سفر رییس سازمان زندان ها به استان هرمزگان و بازدید از زندان مرکزی بندرعباس  

ادامه مطلب »

مراسم پایان دوره ۲۲۰سربازی در پادگان شهید کچویی

ادامه مطلب »